มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเอเชียเพื่อเติมเต็มความใฝ่ฝันในการศึกษาต่อในต่างประเทศ

นักเรียนที่แสวงหาการศึกษาที่มีคุณภาพสูงไม่ลังเลที่จะเลือกเรียนที่ต่างประเทศอีกต่อไป การศึกษาระหว่างประเทศมีมาอย่างยาวนานโดยมีนักเรียนหลายพันคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งในเอเชียยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออสตราเลเซียและแอฟริกา หลายประเทศในเอเชียเช่นสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงจีนและอินเดียได้นำการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้อนรับเพื่อดึงดูดนักเรียนจากส่วนต่างๆของโลก ปัจจุบันประเทศเหล่านี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในบทความนี้คุณจะพบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสิงคโปร์มาเลเซียและฮ่องกง

สิงคโปร์ได้สร้างเครื่องหมายบนแผนที่โลกด้วยการนำเสนอบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจให้กับนักเรียนต่างชาติ ประเทศนี้มีมหาวิทยาลัยในประเทศที่สำคัญสามแห่งพร้อมด้วยศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศจำนวนมาก แม้ว่าเทคโนโลยีและการจัดการจะเป็นสองสาขาวิชาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในที่นี้ แต่ก็ให้ความสำคัญกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่นกฎหมายการศึกษาการพยาบาลและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยชั้นนำสามแห่งในสิงคโปร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางและมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ NUS เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายสาขาวิชา ในขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปิดสอนในสาขาสถาปัตยกรรมบริหารธุรกิจการบัญชีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทันตกรรมศัลยกรรมกฎหมายการออกแบบอุตสาหกรรมวิศวกรรมเคมีและโยธาหลักสูตรระดับปริญญาโทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเมืองการจัดการเภสัชศาสตร์วิศวกรรมชีวภาพและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางมีชื่อเสียงในด้านผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

มหาวิทยาลัยต่างๆในมาเลเซียสามารถแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในขณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐได้รับทุนจากรัฐบาลมาเลเซียเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในประเทศมหาวิทยาลัยเอกชนได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ จากประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดา ชื่อของมหาวิทยาลัยชั้นนำในมาเลเซีย ได้แก่ University of Malaya, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia และ National University of Malaysia ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมหาวิทยาลัยมาลายาให้ความสำคัญกับความรู้เพื่อการพัฒนา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบัญชีศิลปะวิศวกรรมชีวการแพทย์บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าการผลิตและโทรคมนาคมนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สถิติประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ Universiti Teknologi Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 200,000 คนจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ราชภัฏสวนสุนันทา

ฮ่องกงซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมากว่า 150 ปีเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนต่างชาติอย่างมากเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนที่นี่ หลังจากกลับสู่การควบคุมของจีนศูนย์กลางการค้าชั้นนำของโลกแห่งนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยประมาณ 10 แห่งในฮ่องกง มหาวิทยาลัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในฮ่องกงประกอบด้วย Chinese University of Hong Long, University of HongKong, HongKong Baptist University, Lingnan University และ City University of HongKong มหาวิทยาลัยฮ่องกงเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจการศึกษาภาษาวารสารศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์กฎหมายการเงินและเศรษฐศาสตร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *